ฮิต: 115
  กกิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
000

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

000.JPG DSC_0867.JPG DSC_0869.JPG

DSC_0870.JPG DSC_0871.JPG DSC_0873.JPG

DSC_0876.JPG DSC_0878.JPG DSC_0879.JPG

DSC_0880.JPG DSC_0881.JPG DSC_0882.JPG

DSC_0883.JPG DSC_0884.JPG DSC_0885.JPG

DSC_0886.JPG DSC_0888.JPG DSC_0891.JPG

DSC_0895.JPG