ฮิต: 278
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
000

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่...  

 และได้รับเกียรติจากนายจรัญ ตะวงษา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มาแนะนำการเรียนรู้ควบคู่การฝึกอาชีพมีอนาคตที่เลือกได้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และมีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ คือ นางกนิษฐา คีรินทร์ (รื่นรมย์) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

000.JPG DSC_0398.JPG DSC_0407.JPG

DSC_0413.JPG DSC_0419.JPG DSC_0421.JPG

DSC_0423.JPG DSC_0425.JPG DSC_0426.JPG

DSC_0429.JPG DSC_0433.JPG DSC_0434.JPG

DSC_0442.JPG DSC_0444.JPG DSC_0452.JPG

DSC_0454.JPG DSC_0457.JPG DSC_0458.JPG

DSC_0459.JPG DSC_0460.JPG DSC_0461.JPG

DSC_0462.JPG DSC_0463.JPG DSC_0465.JPG

DSC_0477.JPG DSC_0479.JPG DSC_0482.JPG

DSC_0488.JPG DSC_0489.JPG DSC_0490.JPG