ฮิต: 547

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนโรงเรียนวัดนากระรอก, บ้านสระนา, วัดวรพรตสังฆาวาส และบ้านสามแยก  รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link