ฮิต: 238
ประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนฯ โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 7
0000

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ด้วยบริษัทสยามแม็คโคร สาขาชลบุรี ร่วมกับสมาชิกแม็คโคร ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ฯ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ มีดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2.โรงเรียนบ้านคลองปริง 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 5.โรงเรียนบ้านทับสูง 6.โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 7.โรงเรียนบ้านคลองโค 8.โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน