ฮิต: 198
การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ
0000

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งรับข้อสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่าน ออก เขียนได้ทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2