ฮิต: 213
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 1/2561
0000

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 9) ครั้งที่ 1 โดยมีนายธงชัย มั่นคง ประธานคลัสเตอร์ 9 ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ,นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะติดตาม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย