ฮิต: 90
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2
000

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2