ฮิต: 246
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดกิจกรรมวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2