ฮิต: 104
ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลอง โรงเรียนพระราชทานฯ
000

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00น.นายเอกวัสส์ อุษณษ์พันธุ์ ผอ. สพป.ชบ. เขต 2 มอบหมายนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม. รอง ผอ. สพป.ชบ. เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ระดับประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย