ฮิต: 229
ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดา ศน.สุรางค์ ปรีเปรม
000

-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดานางสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม...

 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ชบ.เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสำเนียง ปรีเปรม มารดานางสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม