ฮิต: 83
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
000

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)  อำเภอเกาะจันทร์