ฮิต: 242
MOU โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ
000

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี กับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี