ฮิต: 124
ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม. 2563
000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2