ฮิต: 137
ประชุมกลั่นกรองขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2563
000

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 สังกัด สพป.ชบ. เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2