ฮิต: 208
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี Chon2 Games ครั้งที่ 4
0000

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ภาคบ่ายมีกิจกรรม Chon2 Games เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์น้องพี่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2