ฮิต: 72
เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2563
000

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง