ฮิต: 241
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
000

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม