ฮิต: 112
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563
000

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และพันเอกธราดล พูลสาทรกูล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 

ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าแก้ว โรงเรียนบ้านทรายมูล โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ และโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน และดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาห้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โรงเรียนวัดศรีประชาราม และโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดป่าแก้ว และโรงเรียนวัดท่าบุญมี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ. เขต 2