ฮิต: 110
  ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 11
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงรียนวัดนากระรอก (อรุณราฏษร์อุปถัมภ์)