ฮิต: 271
  ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 11
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดแหลมแค