ฮิต: 231
  ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 11
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดแหลมแค

1.JPG DSC_0225.JPG DSC_0228.JPG

DSC_0234.JPG DSC_0236.JPG DSC_0239.JPG

DSC_0240.JPG DSC_0245.JPG DSC_0248.JPG

DSC_0250.JPG DSC_0254.JPG DSC_0259.JPG

DSC_0264.JPG DSC_0266.JPG DSC_0272.JPG

DSC_0274.JPG DSC_0277.JPG DSC_0290.JPG

DSC_0292.JPG DSC_0293.JPG DSC_0296.JPG

DSC_0301.JPG DSC_0304.JPG DSC_0309.JPG

DSC_0313.JPG DSC_0316.JPG DSC_0319.JPG

DSC_0323.JPG DSC_0326.JPG DSC_0327.JPG

DSC_0331.JPG DSC_0334.JPG