ฮิต: 59
  พิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 256200
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง