ฮิต: 66
  ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม000
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม นำโดยพันเอกจิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ และพันเอกกิตติ ภาคมณี ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้พบปะพูดคุยกับนายศราวุธ แดนดงเมือง ปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อำเภอเกาะจันทร์