ฮิต: 475
งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี