ฮิต: 161
  งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)000 2
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี