ฮิต: 38
 พิธีเปิดป้ายและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
1
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดป้ายและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า