ฮิต: 53
ประชุมจัดทำคะแนน ตรวจสอบคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด การย้ายครูผู้สอน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.ชบ.เขต 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2