ฮิต: 45
ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยบูรพา
000
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมโรงเรียนขยายโอกาสจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกาษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2