ฮิต: 35
งานวันวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย"
1
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย" ระดับประถมศึกษา ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย