ฮิต: 108
ต้อนรับคณะ รองผอ.สพป.ชลบุรี.เขต 2
000
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาส่งนายดนตรี มีเบ้า ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และต้อนรับคณะ นายภมร หลอดแพง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2