ฮิต: 74
ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ปี 2562 ระดับสนามสอบ
000
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3... 

โดย สพป.ชลบุรี เขต 2 มีสนามสอบทั้งหมด 11 สนาม ดังนี้ สนามสอบโรงเรียนวัดนากระรอก ,โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย, โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง, โรงเรียนวัดหนองสังข์ ,โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500),โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า,โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ,โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง,โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส,โรงเรียนบ้านบึงตะกู และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2