ฮิต: 82
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านศาลา
1
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อทำรั้ว-ป้ายโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน และนำเงินสมทบเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนวัดบ้านศาลา