ฮิต: 133
  ประชุม conference ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว 13/25561
 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับบุคลากรในสังกัด สพฐ.ทราบ เรื่องการทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2