ฮิต: 153
ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประจำปี 2562
1
 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2