ฮิต: 127
รับศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
000
 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายภมร หลอดแพง รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และอดีตศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ชบ.เขต 2 ในโอกาสเดินทางมาส่งศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์ 2.นางปาริชาต อ่อนน้อม 3.นางสาวมณทิชา เนตรเจริญ และนายวรพิพัฒน์ สว่างใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ