ฮิต: 79
 กิจกรรม CLEANING DAY เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
1
 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมทำความสะอาด CLEANING DAY โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในบริเวณที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2