ฮิต: 47
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่ 3/25631
 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

1.JPG DSC_3612.JPG DSC_3615.JPG

DSC_3616.JPG DSC_3618.JPG DSC_3620.JPG

DSC_3621.JPG DSC_3623.JPG DSC_3628.JPG

DSC_3630.JPG DSC_3632.JPG DSC_3633.JPG

DSC_3636.JPG DSC_3637.JPG DSC_3639.JPG

DSC_3642.JPG DSC_3644.JPG DSC_3646.JPG

DSC_3648.JPG DSC_3650.JPG DSC_3651.JPG

DSC_3653.JPG DSC_3654.JPG DSC_3656.JPG

DSC_3659.JPG DSC_3660.JPG DSC_3663.JPG

DSC_3665.JPG DSC_3667.JPG