ฮิต: 282
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี
0000

    วันที่ 1 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ องค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี