ฮิต: 143
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2563 และประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล
 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 19/2563 และประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2