ฮิต: 89
ประชุมจัดสรรงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2