ฮิต: 2407

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่จะรื้อถอน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด, โรงเรียนวัดโป่งตามุข และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link