ฮิต: 269
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2561
0000

    วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการแสดงบนเวที และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 86 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี