ฮิต: 51
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
 01

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยมี นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2