ฮิต: 384
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
0000

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ...

และได้มีการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี้ 1) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นางปราณี หนูขาว, นางทองเพียร พลนาค และนางสาวสำอางค์ สุดสะอาด 2) มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่ นางวจี เสริมศักดิ์ศศิธร 3) มอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์ ผอ.รร.วัดหนองกาน้ำ 4) มอบเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเต็มร้อย เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความยินดี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0000-2.JPG DSC_0005.JPG

DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG DSC_0012.JPG

DSC_0014.JPG DSC_0016.JPG DSC_0018.JPG

DSC_0020.JPG DSC_0022.JPG DSC_0024.JPG

DSC_0026.JPG DSC_0028.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0032.JPG DSC_0034.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0038.JPG DSC_0040.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0046.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0052.JPG DSC_0056.JPG

DSC_0058.JPG DSC_0060.JPG DSC_0063.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0068.JPG DSC_0070.JPG

DSC_0072.JPG DSC_0074.JPG DSC_0076.JPG

DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG DSC_0082.JPG

DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG DSC_0088.JPG

DSC_0090.JPG DSC_0092.JPG DSC_0094.JPG

DSC_0096.JPG DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG DSC_0105.JPG

DSC_0106.JPG DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG

DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG

DSC_0112.JPG DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG

DSC_0115.JPG DSC_0116.JPG DSC_0130.JPG

DSC_0132.JPG DSC_0135.JPG DSC_0138.JPG

DSC_0139.JPG DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG

DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG DSC_0146.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0149.JPG DSC_0151.JPG

DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0157.JPG

DSC_0160.JPG DSC_0163.JPG DSC_0165.JPG

DSC_0166.JPG DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0171.JPG