ฮิต: 94
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2563 ณ มะขามคู่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

1.JPG _DSC0021.JPG _DSC0027.JPG

_DSC0029.JPG _DSC0035.JPG _DSC0037.JPG

_DSC0040.JPG _DSC0046.JPG _DSC0047.JPG

_DSC0049.JPG _DSC0051.JPG _DSC0058.JPG

_DSC0063.JPG _DSC0066.JPG _DSC0068.JPG

_DSC0073.JPG