ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59


visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

โครงการคุณธรรม จริยธรรม(ไหว้พระ 9 วัด)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 นายวิฑูรย์  ขวัญสังข์ รองผอ.สพป.ชบ.2
นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ
โดยไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม
     
 

  kingmom

  logo59

  vision59
  value1mission1goal1

  award59

  ectoutvote

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559"

     ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559" เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2559.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์

     ด้วยนายวิทยา ตุงคะเสน ข้าราชการบำนาญ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. ณ วัดแหลมแค อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. และร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางธนาณัติ สั่งจ่าย "ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304" ชื่อผู้รับ "เลขาธิการคุรุสภา" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย

     ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธงชาติ เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปทราบและใช้ความระมัดระวังในการแสดงธงชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.2534 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ของจังหวัดสระบุรี

       ด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จะทำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระจำนอง โดยทำการขาย ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เลขที่ 55/22-25 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2