ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59


visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์
newnow.gif
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 การประเมินประกันคุณภาพภายใน สพป.ชบ.2 982
102 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 836
103 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21" 948
104 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 398
105 ขอเชิญบุคลากรทางการลุกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 341
106 ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 409
107 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 996
108 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 679
109 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 476
110 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 714
111 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 539
112 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาโครงการคืนครูให้นักเรียน 1447
113 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 757
114 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 410
115 ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 921
116 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 879
117 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 959
118 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 1014
119 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในเนปาล 324
120 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 843
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

  kingmom

  logo59

  vision59
  value1mission1goal1

  award59

  ectoutvote

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559"

     ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559" เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2559.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์

     ด้วยนายวิทยา ตุงคะเสน ข้าราชการบำนาญ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. ณ วัดแหลมแค อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. และร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางธนาณัติ สั่งจ่าย "ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304" ชื่อผู้รับ "เลขาธิการคุรุสภา" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย

     ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธงชาติ เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปทราบและใช้ความระมัดระวังในการแสดงธงชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.2534 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ของจังหวัดสระบุรี

       ด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จะทำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระจำนอง โดยทำการขาย ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เลขที่ 55/22-25 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2