งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง
0000

    วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" ข้าราชการครูอำเภอพานทองที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 จำนวน 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายพิเศษ เรื่องกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง

  งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
DSC 0000

    วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยมี ท่านนายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดังนี้ ช่วงเช้า นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน 67 รูป ต่อด้วยพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.....

อ่านเพิ่มเติม: งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

 งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
DSC 0000

    ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการแสดงบนเวที พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนทุกคน ในงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี....

อ่านเพิ่มเติม: งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

  งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง
0000

    วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งปากดง

อ่านเพิ่มเติม: งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง

  งานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ นางจุฑามณี กุลวงศ์ นักวิชาการศึกษา (ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562) เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามไว้ให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2