งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,700,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

  งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนัสนิคม ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีให้กับนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ และงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพนัสนิคม และยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 36 คน ซึ่งบรรจุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Mchs4R

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

  งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของนายสัมพันธ์ จินดาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) และเวลา 10.30 น. ให้เกียรติเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)

  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

    วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

  จัดสอบนร.เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งๆขึ้นไป โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 921 คน สอบ 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: จัดสอบนร.เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561