กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
0000

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการร่วมกันปลูกป่าภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา (EEC)
0000

    วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของครูและนักศึกษาให้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม: งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา (EEC)

 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
73033770 2389488111179153 1596779256224940032 n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอบคุณภาพจาก ศธ.360 องศา

อ่านเพิ่มเติม: งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

  งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมาย นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งบริการแก่ชุมชน โดยมีนายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านศาลา
1
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อทำรั้ว-ป้ายโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน และนำเงินสมทบเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนวัดบ้านศาลา

อ่านเพิ่มเติม: งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านศาลา