งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนัสนิคม ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีให้กับนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ และงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพนัสนิคม และยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 36 คน ซึ่งบรรจุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Mchs4R

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

  งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของนายสัมพันธ์ จินดาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) และเวลา 10.30 น. ให้เกียรติเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)

  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

    วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

  จัดสอบนร.เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งๆขึ้นไป โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 921 คน สอบ 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: จัดสอบนร.เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

  ชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/62 และประชุมสภากาแฟ